ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ-ΘΑΛΗΣ
 
στον Πύργο Ηλείας από το 1987

 

Δευτέρα, Απρίλιος 06, 2020

Τρόπος λειτουργίας

Μάθημα στο τραπέζι :

Η διδασκαλία στα φροντιστήρια μας πραγματοποιείται γύρω από το τραπέζι έτσι ώστε να αναπτύσσεται έντονα το πνεύμα της ομαδικότητας και της συνεργασίας.

 

Ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων :

Οι μαθητές γνωρίζουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς τις ημερομηνίες και την ύλη διαγωνισμάτων, έτσι ώστε να οδηγούνται στις τελικές εξετάσεις έτοιμοι γνωστικά και ψυχολογικά.

 

Συμμετοχή στις εξετάσεις προσομοίωσης ΟΕΦΕ : 

Οι μαθητές μεσώ των διαγωνισμάτων ΟΕΦΕ συμμετέχουν σε μια άσκηση προετοιμασίας, στρατηγικής και ψυχολογίας. Προετοιμάζονται και εξοικειώνονται με την  διαδικασία των εξετάσεων λίγο πριν τη τελική δοκιμασία.


Εβδομαδιαία φύλλα εργασίας : 

Στο φροντιστήριο μας πραγματοποιούνται εβδομαδιαία κριτήρια αξιολόγησης, σε προγραμματισμένη ώρα, με τα οποία ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και παρακολουθείται η πορεία του μαθητή.

 

Ενισχυτική διδασκαλία : 

Σε προκαθορισμένη εβδομαδιαία ώρα, καθε μαθητής μπορεί να συζητά θέματα που τον απασχολούν και να λύνει τις απορίες του με τη βοήθεια των καθηγητών - συνεργατών μας.

создать сайт