ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ-ΘΑΛΗΣ
 
στον Πύργο Ηλείας από το 1987

 

Δευτέρα, Απρίλιος 06, 2020

Πρόγραμμα Σπουδών Ανα Εβδομάδα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας :

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Οι ώρες είναι ανά εβδομάδα)

 

Θετική κατεύθυνση

Μαθηματικά : 5 ώρες
Χημεία : 3 ώρες
Έκθεση : 2 ώρες
Φυσική : 3 ώρες
Βιολογία : 2 ώρες
Επιλογή : 1 ώρα

 

Τεχνολογική  κατεύθυνση

Μαθηματικά : 5 ώρες
ΑΟΔΕ : 1 ώρα
Έκθεση : 2 ώρες
Φυσική : 3 ώρες
ΗΥ : 2 ώρες
Επιλογή : 1 ώρα

 

Θεωρητική κατεύθυνση

Αρχαία : 4 ώρες
Ιστορία: 2 ώρες
Έκθεση : 2 ώρες
Λατινικά : 2 ώρες
Λογοτεχνία : 2 ώρες
Επιλογή : 1 ώρα

 

Τα μαθήματα επιλογης είναι :

Για τους υποψήφιους του 5ου επιστημονικού πεδίου:  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   -  2 ώρες

 

Βιολογία Γενικής         -  1 ώρα
Φυσική Γενικής            -  1 ώρα
Μαθηματικά Γενικής   -  2 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

*Στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή ενότητας πραγματοποιούνται 3-ωρα διαγωνίσματα , ο προγραμματισμός των οποίων γίνεται από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς .

*Το φροντιστήριο μας συμμετέχει στις εξετάσεις προσομοίωσης που διοργανώνει η ΟΕΦΕ στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων τον Απρίλιο κάθε έτους.

*Κάθε εβδομάδα υπάρχει  καθορισμένη για κάθε μαθητή ώρα όπου συμπληρώνει φύλλα εργασίας –αξιολόγησης , με σκοπό το συνεχή  έλεγχο  κατανόησης-εμπέδωσης της διδακτέας ύλης. 

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Οι ώρες είναι ανά εβδομάδα)

 

Θετική κατεύθυνση

Μαθηματικά : 5 ώρες
Χημεία : 2 ώρες
Φυσική : 3 ώρες
Έκθεση : 2 ώρες

                                

                            

Τεχνολογική  κατεύθυνση

Μαθηματικά : 5 ώρες
ΑΟΔΕ : 1 ώρα
Φυσική : 3 ώρες
Έκθεση : 2 ώρες

           

Θεωρητική κατεύθυνση

Αρχαία : 4 ώρες 
Έκθεση : 2 ώρες
 Λατινικά : 2 ώρες
 

                               

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Οι ώρες είναι ανά εβδομάδα)

Μαθηματικά : 4 ώρες
Χημεία : 2 ώρες
Αρχαία : 2 ώρες
Φυσική :2 ώρες
Έκθεση : 2 ώρες
 

 

*Οι αριθμός των ωρών ανά εβδομάδα μπορεί να τροποποιηθεί  ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

 

 

создать сайт